Verktyg och metoder för att skapa framtidens Demokratiska Städer

Resurser

Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement

Kartläggning av digital demokrati i flera olika länder och analys av metoderna och verktygen som används.

Outreach toolkit - A Guide to Engaging Underrepresented Communities in Participatory Budgeting

Handbok från Participatory Budgeting Poject från New York i att engagera underrepresenterade grupper i en medborgarbudget med verktyg och tips för effektivt utåtriktat arbete.