Tidsåtgång

Kontinuerligt arbete.

Resurser

Personalstyrka och en fysisk mötesplats.

Svårighetsgrad

Lätt till avancerat.

Vad är det ett demokratilabb?

Ett demokratilabb är en mötesplats där designers, utvecklare och representanter från civilsamhället kan experimentera och utveckla nya metoder och verktyg för deltagande demokrati. Genom hackathon, konferenser, workshops och möten skapas nya innovationer för politiska processer, gärna i samverkan med representanter från staden.

Hur används det?

I Brasilien startade regeringen 2013 det permanenta hackerspacet LabHacker efter att ha upptäckt framgången i med civilsamhället för att skapa nya digitala verktyg. LabHacker är världens första parlamentariska innovationslabb och har lyckats engagera ett stort community i att utveckla den digitala demokratin i landet.

I Madrid finns Medialab Prado, ett kulturhus för medborgerlig teknik baserad på open source-teknik. De organiserar regelbundna internationella två veckors-workshops för projekt kring deltagande med ny teknik. Med hjälp av labbet har staden förbättrat sin medborgarplattform och utvecklat nya metoder och verktyg för deltagande inom bland annat stadsplanering, klimatfrågor och jämställdhet.

Our Projects try to answer the questions that stand between today and more effective and legitimate governance tomorrow
The Governance Lab, NY