Processen kan även användas inom organisationer eller offentliga institutioner som skolor. Medborgarbudgetar började användas i Brasilien för trettio år sedan, som ett sätt att förhindra korruption och minska ekonomisk ojämlikhet. Sedan dess har metoden spridits över världen och idag görs medborgarbudgetar i omkring 1500 städer.

Verktyg och metoder

Resurser

Outreach toolkit - A Guide to Engaging Underrepresented Communities in Participatory Budgeting

Handbok från Participatory Budgeting Poject från New York i att engagera underrepresenterade grupper i en medborgarbudget med verktyg och tips för effektivt utåtriktat arbete.

Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement

Kartläggning av digital demokrati i flera olika länder och analys av metoderna och verktygen som används.