Det kan handla om att få fram nya perspektiv i en kontroversiell fråga, att generera idéer till ett lokalt projekt, eller skapa öppna forum för att engagera fler.

Verktyg och metoder

Resurser

CrowdLaw Blog

Blogg med metoder och rekommendationer för kollaborativ lagstiftning.

OGPtoolbox

Väldigt omfattande guide med hundratals digitala verktyg för medborgardeltagande.

Dialogguiden

Guide med exempel och metoder för medborgardialog.