Metoden G1000 skapades i samband med en utdragen regeringskris i Belgien, för att återskapa förtroendet för politiska processer. De här metoderna fungerar så klart för att skapa engagemang och få in nya perspektiv även under mindre dramatiska förhållanden.

Verktyg och metoder

Resurser

CrowdLaw Catalog

Lista över kollaborativa lagstiftande processer från hela världen.

OGPtoolbox

Väldigt omfattande guide med hundratals digitala verktyg för medborgardeltagande.

Dialogguiden

Guide med exempel och metoder för medborgardialog.