När ett förslag fått tillräckligt många underskrifter skickas det till ansvarig nämnd eller förvaltning för genomgång och eventuellt genomförande. I Sverige hade petitioner en viktig roll i införandet av kvinnlig rösträtt efter att 350 000 namnunderskrifter samlades in 1913. Idag kan digitala plattformar underlätta skapandet av petitioner och medborgarförslag används bland annat i Storbritannien, Tyskland, Sydkorea, USA, Finland och Indien.

Verktyg och metoder

Resurser

CrowdLaw Blog

Blogg med metoder och rekommendationer för kollaborativ lagstiftning.

Digital Democracy: The Tools Transforming Political Engagement

Kartläggning av digital demokrati i flera olika länder och analys av metoderna och verktygen som används.