Tidsåtgång

Ett par månader.

Resurser

Facilitatorer till grupperna. Tjänstepersoner som planerar och håller i medborgarprocessen och svarar på frågor. Catering. Ev. arvode, barnpassning och stöd till de med behov.

Svårighetsgrad

Lätt.

Vad är det och varför ska vi använda det?

G1000 samlar tusen, i möjligaste mån slumpvis utvalda, medborgare i en miljö för öppet samråd om problem och utmaningar i sin stad. Under mötesdagen delas invånarna in i grupper baserat på vilka frågor de är engagerade i, exempelvis klimat, arbetsmarknad eller skola. Grupperna lägger fram sina förslag vid slutet av dagen. I Amersfoort fanns totalt tio förslag som deltagarna röstade fram, vilka sju arbetsgrupper sedan tog vidare för att utveckla och realisera. Av dessa tio förslag var sju genomförda efter två år.

G1000 gjordes för första gången i Bryssel 2011, efter en utdragen regeringskris i Belgien. Därefter har metoden spridit sig till Amersfoort år 2014 och år 2016 och Madrid 2016. I Madrid användes metoden för att generera förslag till stadens medborgarbudget och användes i kombination med deras digitala medborgarplattform Consul.

Hur används det?

  • Tusen slumpvis utvalda invånare bjuds in till en mötesdag. I Madrid bjöd staden in folk på vårdcentraler, köpcentrum, idrottsanläggningar och andra offentliga plaster.
  • Under mötesdagen delas invånarna in i ämnesgrupper.
  • Deltagarna erbjuds barnpassning, mat och om möjligt arvode.
  • Tjänstepersoner finns tillgängliga för att svara på frågor om hur kommunen fungerar och vilka förslag som är möjliga att lägga.
  • Grupperna presenterar sina förslag i slutet av dagen.
  • Förslagen görs tillgängliga för alla invånare att läsa och kommentera.
  • Det finns en tydlighet i vad som sker med förslagen och hur de hanteras i kommunen. Författarna bakom förslagen involveras i implementeringsfasen.
Under G1000 i Madrid kontaktade vi tusen människor från staden för att samarbeta, delta och debattera lokala politiska frågor. Personerna som deltog hade vi slumpvis kontaktat på idrottsanläggningar, vårdcentraler och i mataffärer. Det blev en uppslutning av olika människor som aldrig hade deltagit tidigare och tillsammans återskapade vi relationen mellan stad och invånare
Yago Bermejo Abati, Projektledare för Medialab Prado