Tidsåtgång

2-3 dagar att installera och därefter går det snabbt att skapa interaktiva kartor.

Resurser

Egen server eller molntjänst.

Svårighetsgrad

Avancerat att installera, lätt att använda.

Vad är det och varför ska vi använda det?

Mapseed är en plattform för att skapa samhällsdrivna kartor online. Kartorna ger invånare möjlighet att rapportera problem, lägga upp förslag och ge feedback på hur deras lokala omgivningen upplevs. Verktyget kombinerar användargenererat innehåll med integrering av öppen data för att kunna visualisera exempelvis kollektivtrafik, växtlighet eller byggnader.

Hur används det?

Mapseed utvecklades 2015 för att följa Seattle stads löfte om att rena floden Duwamish från miljögifter och göra processen transparent för invånarna. Verktyget är gjort med öppen källkod vilket gör att vem som helst kan skapa en karta som passar sitt sammanhang. Flera kommuner i USA har använt Mapseed för medborgarbudgetar, där invånare lagt upp förslag på förbättringar inom kategorier som parker, trafik och vägar och indelat efter vart i staden personen bor eller vill se förändringen. Andra som använt Mapseed är organisationer som mätt och följt upp arbetet mot föroreningar och skolor som använt det som ett utbildningsverktyg för att studera klimatförändringar.