Tidsåtgång

Ca 3 månader varav 40 timmar mötestid för juryn.

Resurser

Facilitator. Tjänstepersoner som planerar och håller i processen. Experter i ämnet. Neutral styrgrupp eller intressentgrupp (valfritt). Catering. Arvode, barnpassning och stöd vid särskilda behov.

Svårighetsgrad

Medelsvår.

Vad är det och varför ska vi använda det?

En medborgarjury är en grupp slumpvis valda och demografiskt representativa medborgare som bjuds in till att se över och diskutera förslag för kommunen. Juryn tränas i kritiskt tänkande, får bakgrundsinformation och tillgång till experter, samt träffar förespråkare av olika perspektiv.

Medborgarjurys användes först i USA på 70-talet och har använts i både nationella och kommunala processer i Storbritannien, Holland, Irland, Frankrike och Australien. Planeringsceller är en annan form av medborgarjury som infördes i Tyskland och har frekvent används i Österrike, Schweiz och Spanien. Metoden skapades för att hantera kontroversiella frågor men har även använts för att involvera invånare på en bredare nivå. År 2018 införde Madrid stad en permanent funktion för medborgarråd som grundar sig på jurymetoden.

Jurys kan vara gynnsamma att använda vid frågor som politiker har svårt att diskutera eller besluta kring på grund av polarisering eller brist på relevanta erfarenheter. Medborgarjurys fungerar som ett komplement för att hjälpa valda representanter att fatta beslut som är grundade i den allmänna opinionen.

Hur används det?

  • En grupp på ungefär 40 slumpvis utvalda demografiskt representativa medborgare sätts samman för att diskutera en specifik fråga.
  • Juryn träffas på heldagar ungefär varannan vecka under ett par månaders tid, med en mötestid på totalt 40 timmar.
  • Juryn får detaljerad och oberoende information kring frågan från experter och relevanta aktörer. De ges möjlighet att ställa frågor samt söka ytterligare information om frågan.
  • En styrgrupp eller intressentgrupp säkerställer att juryns process är transparent och att experterna är trovärdiga.
  • Juryn har en neutral moderator som säkerställer en god gruppdynamik som ger plats åt alla att tala, att gruppen får all information den behöver och att den uppfyller sitt uppdrag.
  • Juryn sammanställer en rapport, med sina rekommendationer och eventuellt skilda åsikter i frågan, som presenteras till kommunstyrelsen eller relevant nämnd.
Jag tror att vi aldrig hade kommit dit vi är idag med liberaliseringen av abortlagarna i Irland om det inte varit för medborgarjuryn. Jag tror att det annars hade tagit många år tills vi kommit dit, om vi ens hade kommit dit
Kate O´Conell, politiker i Irlands styrande parti