Få tillgång till användarvänliga, pålitliga och anpassningsbara digitala verktyg och plattformar som följer riktlinjerna för etisk design och internationella digitala principer .

Inspireras av internationellt beprövade metoder för att involvera medborgarna i hela processen från idégenerering och beslutsfattande till uppföljning och implementering.

Fördjupa er i forskningsrapporter, studier och användningsexempel från de mest framgångsrika deltagarprocesserna i Sverige och internationellt.

Demokratiska Städer är en resursbank för kommuner och stadsdelar som vill ta sin medborgardialog till nästa nivå. Här hittar ni metoder, verktyg och plattformar som hjälper er att skapa fördjupat demokratiskt deltagande.

Digidem Lab är ett oberoende och icke vinstdrivande labb för deltagande demokrati. Vi erbjuder nya verktyg och metoder för medborgardeltagande och samarbetar med Madrid stad för att utveckla världens största medborgarplattform Consul.

Vill ni veta mer om metoder och verktyg för framtidens demokratiska städer? Kontakta oss så berättar vi mer!