Tidsåtgång

Tid för installation och eventuella anpassningar. Några månader till ett år att genomföra beroende på medborgarprocessen.

Resurser

Egen server eller molntjänst. Programmerare för installation och anpassning. Moderatorer till forumen online och offline. Tjänstepersoner som planerar och håller i medborgarprocessen.

Svårighetsgrad

Avancerad. Kontakta oss om du vill få hjälp!

Vad är det och varför ska vi använda det?

Consul är en medborgarplattform för städer, stadsdelar och organisationer som vill genomföra avancerade dialogprocesser. I plattformen går det att organisera medborgarförslag, medskapande processer inom stadsplanering, framtagandet av handlingsplaner, medborgarbudgetar och omröstningar. Consul utvecklades av Madrid stad 2015 för utveckla deltagandet i staden. 2017 genomförde Madrid en medborgarbudget på 100 miljoner euro år med hjälp av Consul, där omkring 964 000 personer deltog jämt fördelat över kön, ålder och stadsdel. Eftersom koden till plattformen är öppen kan de som vill kopiera och anpassa den till sin kontext. I nuläget är det omkring 70 städer globalt som använder de olika funktionerna i Consul.

Funktioner i Consul

  • Debatt för fria diskussioner.
  • Medborgarförslag där staden kan ställa in antal stödunderskrifter som behövs för att förslaget ska nå en automatisk röstning bland alla invånare.
  • Kollaborativa planer är debattutrymmen där kommunen kan publicera utkast till handlingsplaner, detaljplaner eller program. Invånare kan kommentera och prioritera det de tycker borde inkluderas i dokumentet.
  • Medborgarbudget låter dig lätt anpassa processen efter summan på budgeten och skapa en tidsplan för alla steg i processen. Omröstningar kan göras efter stadsdel eller hela-staden nivå.
  • Andra funktioner är deltagande stadsplanering där kommunen kan samla förslag och feedback genom enkäter, öppna frågor och omröstningar.

Hur använder vi det?

  • Aktivera de funktioner som är relevanta för er och kan välja att endast använda en funktion eller kombinera flera.
  • Consul använder ett verifikationssystem för att försäkra att individer endast röster en gång och gör det möjligt att kombinera online-röstning med fysiska valsedlar.
  • Verktyget är gjort för att göra det så enkelt som möjligt för tjänstepersoner att gå igenom data och ge svar kring kostnader och genomförbarhet.
  • Consul är världens mest använda medborgarplattformen vilket innebär att det finns ett stort community av utvecklare som förbättrar tekniken samt politiker och tjänstepersoner från städer av olika storlek, ekonomi och styren som utvärderar användningen av den.
Representationen i medborgarplattformen är mycket bättre än i valet till stadsfullmäktige. Vi ser en jämn representation av kön och ålder samt en jämn geografisk spridning. Plattformen tillåter olika grupper att mötas och använda olika funktioner på samma plats.
Miguel Arana Catania, Citizen participation director för Madrid