Tidsåtgång

Tid för installation och eventuella anpassningar. Några månader till ett år att genomföra beroende på medborgarprocessen

Resurser

Egen server eller molntjänst. Programmerare för installation och anpassning. Facilitatorer/Moderatorer till forumen online och offline. Tjänstepersoner som planerar och håller i medborgarprocessen.

Svårighetsgrad

Avancerad. Kontakta oss om du vill få hjälp!

Vad är det och varför ska vi använda det?

Decidim är en digital medborgarplattform skapad av Barcelona stad. Plattformen är designad för att koordinera medborgarprocesser och skapa utrymmen för diskussion och kollektiv intelligens i skapandet av politiska förslag. Koden är öppen vilket gör att alla som vill använda plattformen kan kopiera och anpassa den efter sina behov.

Decidim lanserades av Barcelonas kommunfullmäktige 2016 med målet att koordinera en deltagande process i framtagandet av en lokal handlingsplan. Inom två månader hade 25 000 personer registrerat sig, 10 860 förslag lämnades in, 410 möten hållits och över 160 000 röster samlats in. Plattformen har utvecklats till att kunna generera medborgarförslag, hantera medborgarbudgetar och designa andra utrymmen för deltagande och används nu i ett flertal städer i Spanien. Nyligen har Helsingfors börjat att använda plattformen för sin ungdomsmedborgarbudget på 200 000€.

Hur fungerar det?

  • Plattformen tillåter städer att integrera olika former av deltagarprocesser som diskussioner, medborgarförslag, medborgarbudget, stadsplanering och anda typer av medskapande processer.
  • Eftersom plattformen är modulär och väldigt formbar kan den som skapar processerna välja att integrera exempelvis enkäter, kollaborativa funktioner för att skriva och kommentera på handlingar eller utvärderingar i de olika stegen.
  • Decidim är designad för att kunna kombinera fysiska möten med det som sker på plattformen, till exempel genom att kunna filma möten och sedan lägga upp de som en del av onlineforumet.
  • All data kring de olika politiska processerna, förutom den som rör privata användare, är transparent och offentlig.
  • Eftersom koden och teknologin bakom plattformen är öppen innebär det att utvecklare och experter världen över samarbetar för att ständigt förbättra plattformen och anpassa dess funktioner.
Digital innovation and transformation is definitely not mostly about technology, but about cultural and organisational change and institutional boundaries. Ultimately, it is about transforming the relationship between Government and citizens to make institutions more transparent, open, collaborative and participatory, so that they can really serve the people.
Francesca Bria, Barcelonas CIO